10 przykazań radiotelefonisty

  1. Poznaj radiostację, na której pracujesz, propagacje fal i charakterystyki antenowe.
  2. Pamietaj, że jesteś odpowiedzialny za jakość emitowanego sygnału; przed nadawaniem sprawdź radiostację oraz czy częstotliwość jest właściwa i wolna; prawidłowo manipuluj urządzeniami; nie wyłączaj mikrofonu zanim nie skończyłeś nadawanego komunikatu.
  3. Gdy jesteś początkującym - nie ulegaj stresom przy nadawaniu.
  4. Trzymaj mikrofon zgodnie z instrukcj radiostacji; mów wyraźnie, dokładnie, krótko oraz w takim tempie, w jakim chcesz aby Ci odpowiadano i nie przerywaj rozpoczętej depeszy.
  5. Proś o powtórzenie - gdy nie zrozumiałeś.
  6. Pomyśl zanim powiesz.
  7. Wysłuchaj zanim nadasz.
  8. Gdy mówisz na zewnątrz - to bądźcie cicho wewnątrz (samolotu).
  9. Gdy zauważysz, że korespondenci mają kłopoty z łącznością - to bądź przekaźnikiem informacji.
  10. Używaj standardowych wyrażeń, zachowaj tajemnicę korespondencji i nie stosuj wyrażeń gwarowych.
(ułożył mgr inż. Tadeusz Buczyłko)

Powrót